O nás

Lékař 
MUDr. Helena Běláková

Studium: 

 • 1994 promoce  3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2001 Atestace z pediatrie I. Stupně
 • 2004 Atestace z pediatrie II. stupně
 • 2005 Licence k výkonu soukromé lékařské praxe
 • 2006 Funkční licence –abdominální ultrasonografie
 • 2009 Specializovaná způsobilost lékaře v oboru dětské lékařství
 • Diplom celoživotního vzdělávání 

 Profesní vývoj:

 • 1984 sanitární práce v biochemické laboratoři Železničná poliklinika Bratislava
 • 1985 O.ročník  Vinohradská nemocnice Praha
 • 1988 sanitární práce nemocnice Pod Petřínem Praha
 • 1998 dětské oddělení  Městké nemocnice  Ostrava
 • 2000 odborná ambulance dětské nefriologie,  abdominální ultrasonografie 
 • 2001 lékařská služby první pomoci 
 • 2009 praktický lékař pro děti a dorost 
Pic 02
Pic 02

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené je konkretizován zákonem ČNR 550/91 Sb O všeob. zdravotním pojištění v úplném znění č. 295/93 Sb a v nařízení vlády ČR 149/94 Sb, kterým se vydává Zdravotní řád.Ceny jsou stanoveny dle zákona 526/90 Sb o cenách prováděcí vyhlášky MF ČR 580/90 Sb a navazujícího výnosu MF ČR.